BPH SID 1

BPH på Våra uppfödda hundar

*Plymspireas Rengo Far till H2 & I2 kullarna

Film nr 1 Främmande person, Föremålslek, Matintresse

Film nr 2 Överraskning, Skrammel

Film nr 3 Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Doffa Far till K2 kullen

Moment, Föremålslek, Matintresse, Överraskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Lakisto "Mikko" Far till Stormkullen

Moment: Föremålslek, Överaskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Oikari "Baloo"

Moment: Föremålslek, Överaskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Cooroy

Moment: Föremålslek, Överaskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Toijala "Toija!

Vår underbara tjej av våra stamlinjer mor tillE2, G2, J2, N2, T2/2 Kullarna

Moment: Kontakt/Föremålslek, Överraskning, Skrammel

Närmande person, Underlag

*Plymspireas Indra

Moment: Kontakt/Föremålslek, Överaskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Oinila "Tua"

Moment: Kontakt/Föremålslek, Överaskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Qarjaa

Moment: Kontakt/Föremålslek, Överaskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Qoria

Moment: Kontakt/Föremålslek, Överaskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Qivimaa "Kiwi"

Moment Kontakt/Föremålslek, Överraskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Oittaa "Kiwi"

Moment: Kontakt/Föremålslek, Överraskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

*Plymspireas Zirpa

Moment: Kontakt/Föremålslek, Överraskning, Skrammel,

Närmande person, Underlag, Skott

Copyright © Alla rättigheter förbehållna CaJo

Följ oss på Plymspireas m anhängare

Obs! Endast till för de som har valp eller intresse av valp från oss efter vi pratats vid /tele!

Fodren vi ger våra hundar i Kenneln

& rekommenderar varmt för vår ras!


Doggy Professional Extra och Färskfodret Priima ST