PIIROS AVKOMMOR

Maijuntuvan Piiros

Född 6/6 -12 HD A  Ögon Ua  PRCD A  POMPES A

 

 

 

2013 född 13/11 Smarty´s Prada HD C Ögon Ua PRCD A Pompes A her

Ägare Lena Enocksson/ Dagsmejans Kennel

Namn HD/ED Ögon PRCD/ POMPES Övrigt
Enzo A/UA --- Her A/ her A Testiklar Ua
Elita B/UA UA Her A/ her A ---
Extra EJ kontaktbar :(! --- Her A/ her A ---
Eira A UA Her A/ her A ---
Enya A/UA UA Her A/ her A ---

 

2014 födda 13/4 Sandlids Amber HD A Ögon Ua PRCD A her Pompes A

Vår egen Uppfödning

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Savero B/UA UA Her A/ Her A Testiklar UA
Simo C/UA UA Her A/ Her A Testiklar UA
Salo C UA Her A/ Her A Testiklar UA
Saija B/UA UA Her A/ Her A -----
Sirkka B/UA UA Her A/ Her A -----

 

2014 födda 12/10 Samejäntans Vintra HD B Ögon Ua PRCD A her  Pompes ---

Ägare Maria Olofsson/ Björkvallens Kennel

Namn HD/ED Ögon PRCD/ POMPES Övrigt
Texas A/UA --- Her A/ Max B Testiklar Ua
Arizona C/UA UA Her A/ Max B ---
Montana C/UA UA Her A/ Max B ---
Indiana C/UA --- Her A/ Max B ---
Dakota --- --- Her A/ Max B ---

 

 

2014 födda 19/12 Almlieds Grace HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A her  Pompes ---

Ägare Lena Almlie/ Almlieds Kennel

Testiklar Ua
Namn HD/ED Ögon PRCD/ POMPES Övrigt
Leo B UA Her A/ Max B Testiklar Ua
Lita B/C UA Her A/ Max B Testiklar Ua
Lori B UA Her A/ Max B Testiklar Ua
Lotus AVLIDEN AVLIDEN Her A/ Max B AVLIDEN Testiklar Ua
Lucy C/UA UA Her A/ Max B ---
Lumi --- --- Her A/ Max B ---

 

2015 födda 1/7 Plymspireas For True HD A  Ögon Ua PRCD B  Pompes A

Vår egen Uppfödning

Namn HD/ED Ögon PRCD /POMPES Övrigt
Zappa B/UA UA Max B/ A Her Testiklar Ua
Zero B/UA UA Max B/ A Her Testiklar Ua
Ziri B/UA UA Max B/ A Her ---
Zenda C/UA UA Max B/ A Her ---
Zenza B/UA UA/ ppm Iris lindrig Max B/ A Her ---
Ziki B/UA UA Max B/ A Her ---
Zizi A/UA UA Max B/ A Her ---

 

 

 

2017 födda 16/1 Lappforsens Kira HD B ED Ua  Ögon Ua PRCD ej testad  Pompes A

Ägare Camilla Granath/ Lappforsens Kennel

Namn HD/ED Ögon PRCD /POMPES Övrigt
Quinn C UA Max B/ A Her ---
Quissi --- --- Max B/ A Her ---
Qay --- --- Max B/ A Her ---
Qandy B/UA ppm iris/iris Max B/ A Her ---
Quinnie --- --- Max B/ A Her ---
Quilla --- --- Max B/ A Her ---

 

 

 

2017 födda 6/3 Dagsmejans Ixi HD B ED Ua  Ögon Ua PRCD ej testad  Pompes A

Ägare Lena Enocksson/ Dagsmejans Kennel

Namn HD/ED Ögon PRCD /POMPES Övrigt
Lord B/UA --- Max B/ A Her Testiklar Ua
Lazer --- --- Max B/ A Her Testiklar Ua
Lava --- --- Max B/ A Her ---
Lycka --- --- Max B/ A Her ---
Leona A/UA UA Max B/ A Her ---
Laisa --- --- Max B/ A Her ---

 

 

 

2017 födda 23/6 Plymspireas Aigi HD B ED Ua  Ögon Ua  PRCD A  Pompes A

Vår egen Uppfödning D2 kullen

Namn HD/ED Ögon PRCD /POMPES Övrigt
Doffa --- --- A Her/ A Her Testiklar Ua
Defa --- --- A Her/ A Her Testiklar Ua/ Export Norge
Davas --- --- A Her/ A Her Testiklar Ua
Dalvo --- --- A Her/ A Her Testiklar Ua

 

 

 

2018 födda 16/1 Plymspireas Unica HD A ED Ua  Ögon Ua  PRCD A  Pompes A

Vår egen Uppfödning D2 kullen

Namn HD/ED Ögon PRCD /POMPES Övrigt
Fazo --- --- A Her/ A Her Testiklar/ Export Norge
Frick --- --- A Her/ A Her Testiklar/ UA
Froyd --- --- A Her/ A Her Testiklar
Fix --- --- A Her/ A Her Testiklar
Floora --- --- A Her/ A Her ---

 

 

Piiros Statistik t o m 18/4 -17

24 Hd röntgade av 51 valpar  9 kullar 21 Hanar + 30 Tikar

Varav kommer gå vidare i avel ca 10st?

 
A B C D E ED Ögon Övrigt
6 13 8     18av 28 (18UA) 21/28 varav 20 UA 1ppm iris lindrig  
  A/B B/C C/D D/E      
    1