Olika sjukdomar inom rasen som går att gentesta för ..............

 

HÄR FINNS LÄNK TILL ÄVEN ANDRA ÖGONSJUKDOMAR OCH DESS ÄRVBARHET I RASEN!

 

 

PRCD/PRA Progressiv Retinal Atrofi

 

PRA/PRCD är en ögonsjukdom som leder till blindhet och som  vi en längre tid tampats med inom Finsk Lapphund och även hos andra raser.

Vi har inte inom Finsk Lapphund sett många konkreta fall men för den skull finns det bland våra hundar och risk för att den dyker upp då och då.

Januari 2006 kom ett genombrott för oss uppfödare! Vi kunde börja skicka in DNA tester till Optigeni USA (numera tillhandahåller bl a Laboklin våra tester)

som ger svar på om våra hundar är smittade, bärare av sjukdomen eller är fria från densamma.

Jag var en av oss fem i starten som skickade in 8 hundar varav alla blev lyckligtvis friade!

Loias andra kull är därmed den andra kullen född i Sverige med helt friade valpar Skönt!

Efter det har flera skickat in DNA, från både Sverige, Danmark, Finland m flera länder för att få svarpå om just deras hundar kommer få sjukdomen eller blir friade.

Det är viktigt att veta också att inte alla sjukdomar som drabbar näthinnan är PRA, och att alla PRA -sjukdomar inte är prcd-formen av

PRA. Det genetiska testet för PRCD-PRA är därför bara informativt för prcd-PRA, inte för någon av de andra typerna av PRA.

Hur sjukdomen ärvs ner i % beroende på vilka individer man använder ihop i en parning kan ni se här nedan,

Som ni säkert förstår är detta ett bra verktyg som vi kommer att kunna använda oss av i vår avel för framtida friska valpar så det är viktigt att vi alla uppfödare

tar del av detta verktyg för att ge Er valpköpare friska valpar från i alla fall denna sjukdom.

 

Här finner Ni en lista i Finland över PRCD testade hundar --->>

 

 

 

Pompes GSD II

 

Pompes sjukdom är en så kallad glykogensjukdom, även kallad GSDII (Glycogen Storage Disease typ II)

Pompes sjukdom drabbar unga hundar och är mycket allvarlig. De flesta drabbade hundarna är döda före 2 års ålder. Således mycket dålig prognos.

Pompes sjukdom är ovanlig, men den finns dokumenterad på rasen. Den ger försvagning av skelettets och hjärtats muskulatur och försenad tillväxt. Frekventa kräkningar av slem pga en förstorad matstrupe. Det finns idag ingen känd behandling som kan bota en pompessjuk hund.

Dock finns inget känt fall oss veterligen ännu i Sverige men i Finland.

Under hösten 2012 blev ett nytt gentest klart för pompes där man kan se vilka som är bärare av genen men dock ej får den och helt fria från genen eller sjuka individer!

 

Här finner Ni en lista i Finland  över Pompestestade hundar --->>

 

 

 

 

DM Degenerativ Myelopati

 

DM Degenerativ Myelopati (sk Schäfervinglighet) är en Degenerativ (nedbrytande) neurologisk sjukdom med immunologisk bakgrund. Den uppstår när det egna immunförsvaret attackerar hundens eget nervsystem så att isoleringsskicktet myelin omkring nervtrådarna i ryggmärgen bryts ner. Ortet Myelopati betyder Ordagrant "märgsjukdom". DM uppträder hos medelålders till gamla hundar (5-12 år) av storvuxna raser. Schäfer är den ras som oftast drabbas och även med hänsyn tagen till de stora antalet registrerade schäfrar är frekvensen hög.

Svagheten i bakdelen vid DM brukar komma smygande och ger svajiga och styltande bakbensrörelser som successivt förvärras. Rörelserna blir osäkra och trevande, känsel och reflexer försämras och typiskt är att hunden släpar baktassarna i marken så klorna slits på ovansidan. Knäskålereflexen hos drabbade hundar är oftast helt borta men kan enstaka fall istället vara kraftigt överdriven. I hastig rörelse rakt framåt kan symtomen vara obetyydliga men långsamt tempo blir den bristande finmotoriken påtaglig. Ett typiskt symptom är att när hunden ska vända blir den efter i rörelsen så benen korsas. I slutstadiet kan hunden falla omkull när den ska vända riktning. Sent i förloppet påverkas svanshållningen så at svansen hänger. Musklerna förtvinar och hunden kan til slut inte resa sig. Svårigheter att hålla avföring och urin hör till slutstadiet. Sjukdomen är inte smärtsam. Ingen behandling finns. Symtomen orsakas av en Degeneration (nedbrytning) av nerverna till bakbenen och bakre kroppsdelar.

 

Här finner Ni en lista i Finland över DM testade hundar inom vår ras --->>>

 

 

Med hjälp av DNA test kan man leta efter den muterade genen och på så sätt ta reda på om hunden är drabbad av degenerativ myelopati, bärare el fri.

Dock har vi i Sverige ännu ej börjat testa så många då behovet ej funnits men börjar bli mer vanligt med B/bärare nu så det kommer nog dessvärre bli

tvunget om vi ska kunna nyttja våra bärare mot fria och inte ta ur allt för många ur framtida avel p g a denna sjukdom och mota Olle i grind som det sägs

vi gjort med ex PRCD och Pompes.

 

Resultaten ser ut så här: I vissa fall byter man ut A mot DM och då skulle resultaten bli; N/N= fri, N/DM = bärare, DM/DM = drabbad

 

Normal/Normal (N/N)- detta betyder att din hund inte har den muterade genen och att den ej kommer utveckla degenerativ myelopati (fri).

Normal/Abnormal (N/A)- detta betyder att din hund är bärare av genen och at den inte kommer utveckla degenerativ myelopati (bärare).

Abnormal/Abnormal (A/A)- detta betyder att din hund är drabbad av generativ myelopati och att den kanske kommer utveckla sjukdomen (drabbas). Det är inte alla A/A hundar som utvecklar DM.

 

Här nedan ser Ni statistiskt sett hur det kan se ut efter föräldrar ex A med A eller om man parar en B/Bärare med A hur det kan se ut bland avkommorna.