INDEX

 

Pompes sjukdom är en så kallad glykogensjukdom, även kallad GSDII (Glycogen Storage Disease typ II)

Pompes sjukdom drabbar unga hundar och är mycket allvarlig. De flesta drabbade hundarna är döda före 2 års ålder. Således mycket dålig prognos.

Pompes sjukdom är ovanlig, men den finns dokumenterad på rasen. Den ger försvagning av skelettets och hjärtats muskulatur och försenad tillväxt. Frekventa kräkningar av slem pga en förstorad matstrupe. Det finns idag ingen känd behandling som kan bota en pompessjuk hund.

Dock finns inget känt fall oss veterligen ännu i Sverige men i Finland.

Under hösten 2012 blev ett nytt gentest klart för pompes där man kan se vilka som är bärare av genen men dock ej får den och helt fria från genen eller sjuka individer!

 

Här finns en lista i Sverige på Pompesteastade hundar --->>

Och här finner Ni en i Finland  --->>

 

Här nedan ser Ni statistiskt sett hur det kan se ut efter föräldrar ex A/Clear med A/Clear eller om man parar en B/Bärare med A/Clear hur det kan se ut bland avkommorna.