Finsk Lapphund / Finnish Lapphund

 

INDEX

 

Länkar Till

Svenska Kennlar / Swedish Kennels

 

Almlied´s  Kennel Rävrackans Kennel
Björkvallens Kennel Samenäsets Kennel
Dagsmejans Kennel Skällbyns kennel
Lappforsens Kennel    

 

Övriga kennlar i Sverige finner ni på SKK KÖPAHUND här nedan/ Other Kennels in Sweden you find on SLK down here

 

 

Klubbar/ Clubs

SRFL "SVENSKA LAPPHUNDSKLUBBEN"

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

NORSKA KENNELKLUBBEN

SÄKK SÖDRA ÄLVSBORGS KENNELKLUBB, Borås

NORSKA LAPPHUNDSKLUBBEN

DANSKA KENNELKLUBBEN

FINSKA KENNELKLUBBEN

DANSKA SPETSHUNDKLUBBEN

FINSKA LAPPHUNDSKLUBBEN

 

Övriga/ Other

 

Avelsdata "Där man kan se all hälsostatristik mm på Svenska reggade hundar i SKK" KÖPA HUND/ SKK
Koiranet Jalostustietojärjestelmä "Finska likheten till vårt Avelstada"

 

 

Använd gärna denna Banner till länkning från din sida till min

Men kontakta mig först Tack !

Do you want to link to my side feel free to use this Banner

Just contact me about it first Thank´s !

INDEX