Här kan du läsa lite mer om sjukdomar inom rasen

 

U: Nastapimun Pikku Myy HD B Ögon Ua PRCD A

E: Fjällfarmens Floyd HD Ua Ögon Ua

Kull nr 1 födda 17 maj-03

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Aimo D Ua MaxB/--- Testiklar Ua Tänder saknar P1+P3/ ---Export till Norge
Afra D Ua MaxB/--- Tänder saknar 2P2+ 1P4
Alma B Ua MaxB/--- Tänder Ua
Alva C Ua MaxB/--- Tänder saknar 2P2
Armi B Ua MaxB/--- Tänder saknar 2P3

 

 

U: Nastapimun Pikku Myy HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Fjällfarmens Barfe HD B Ögon Ua 

Prel. Index HD 77 ED ---

Kull nr 2 födda 30 maj -04

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Pikku Olki D,E Ua MaxB/--- Testiklar Ua/ Tänder Ua
Pikku Parkki D Ua MaxB/--- Testiklar Ua/Tänder Ua
Pikku Tuli B Ua MaxB/--- Tänder Ua

 

 

U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Lurfi (dog som 14 åring ej visat på PRA) 

Kull nr 3 (Eloisas nr 1) födda 16 jan -05

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Taito A Ua MaxB/--- Testiklar = kryptochid Tänder saknar P3
Toivo B Ua MaxB/--- Testiklar Ua Tänder saknar P4
Taivas C Ua testad A/--- Tänder Ua ---Export Finland
Tahra A Ua testad A/--- Tänder Ua/ navelbråck (mindre upptäckt senare än 6mån, ej åtgärdat) på ålderdagen efter 6 år upptäckt sköldkörtel underfunktion.
Tikki B ------ MaxB/--- Tänder Ua

 

 

U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Punapirti Upea/Raikuli HDA Ögon Ua 

Prel. Index HD 94 ED ---

Kull nr 4 (Eloisas nr 2) födda 20 sep-05

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Simo C Ua Her A/--- Testiklar Ua ---Export Norge
Sami B Ua Her A/--- Testiklar Ua
Santeri B Ua Her A/--- Testiklar = Kryptochid
Sakkari C Ua Her A/--- Testiklar Ua
Sirpa B Ua Her A/--- Tänder Ua, på ålderdagen efter 6 år upptäckt sköldkörtel underfunktion.

 

 

U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Vappuhuiska HD B/A Ögon Ua PRCD A 

Prel. Index HD 96 ED ---

Kull nr 5 (Eloisas nr 3) födda 30 dec -06

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Abisko A Ua Her A/--- Testiklar Ua Tänder Ua/ Genomfört MH
Rusko A Ua Her A/--- Testiklar Ua Tänder Ua
Lantto C Ua Her A/--- Testiklar Ua Tänder Ua/ Navelbråck (större opererat vid 5V)
Niko C Ua Her A/--- Testiklar Ua Tänder Ua
Kierona A Ua Her A/--- Tänder Ua/ Genomfört MH
Maninka Avliden --- --- Avlivad innan 1 års ålder p g a sjukdom/ej ngt ärftligt, långvarig Maskinfektion.

 

 

U: Fairdogs Eloisa HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Lukumon Conn HD B Ögon Ua PRCD A Pompes A 

Prel. Index HD 82 ED 97

Kull nr 6 (Eloisas nr 4) födda 15 juli -07

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Dayo B,C Ua Her A/MaxB Testiklar Ua Tänder Ua, Sköldkörtel underfunktion.
Dami B,C Ua Her A/MaxB Tänder Ua
Diva B Ua ppm iris/iris lindrig Her A/MaxB Tänder Ua/Navelbråck (mindre ej åtgärdat) trång tårkanal ena ögat, behövs sköljas emellanåt ej ngn åtgärd gjord
Dubi B Ua Her A/ testad A Tänder Ua/ Navelbråck (mindre ej åtgärdat)
Diza C1 Ua Her A/MaxB Tänder Ua/ ---Export till Tyskland
Deia C1 Ua Her A/MaxB Tänder Ua/ ---Export till Tyskland

 

 

U: Nordanlidens Chailie HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Staalon Davy HD A Ögon Ua (Addison bärare) 

**Prel. Index HD 104 ED ---

Kull E (Chailies kull nr 1) födda 28 sep -08

 
Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Eiko A Ua testad A/--- Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge
Exit A Ua MaxB/--- Testiklar Ua Tänder Ua
Eno A Ua MaxB/--- Testiklar Ua Tänder Ua
Eero A Ua MaxB/--- Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge
Ezzi B,A Ua ppm iris/iris måttlig MaxB/-- Tänder Ua
Eidi A Ua MaxB/--- Tänder Ua

 

 

U: Mallalasse´s Faija HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Månskimrans Idefix HD A Ögon Ua PRCD B 

Prel. Index HD 97 ED ---

Kull F (Faijas nr 1) födda 14 feb -09

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
For One B Ua testad B/--- Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge
For Some A Ua MaxB/--- Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge
For Ever B Ua MaxB/--- Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge
For Me A Ua MaxB/--- Tänder Ua
For True A Ua testad B/--- Tänder Ua Halsfluss borttagna halsmandlar
For Love A Ua MaxB/--- Tänder Ua Halsfluss borttagna halsmandlar

 

 

U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD Her A Pompes A

E: Trellelyckans Bonzo HD A Ögon Ua PRCD Her A Pompes A 

Prel. Index HD 96 ED ---

Kull G Dubis nr 1) födda 17 juli-09

Namn HD/ED Ögon PRCD/ Pompes ÖVRIGT
Gorrie A,C Ua Her A/ Her A Testiklar Ua/Tänder Ua ---Export Norge
Geron A Ua ppm Iris/ lindrig Her A/ Her A Testiklar Ua ---Export Norge/ Kvalster allergi behandlas ok
Gill B Ua Her A/ Her A Testiklar Ua Tänder Ua
Gytha A Ua Her A/ Her A Tänder Ua
Gilala C Ua Her A/ Her A Tänder Ua/ Epilepsi

 

 

U: Nordanlidens Chailie HD B Ögon Ua PRCD A

E: Månskimrans Idefix HD A Ögon Ua PRCD B A

**Prel. Index HD 112 ED ---

Kull H (Chailies nr 2) födda 24 nov -09

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Hero A,C Ua MaxB/--- Testiklar Ua/ avlivad p g a brist i mentalitet ---Export Norge
Halo A Ua MaxB/--- Testiklar Ua --- Export Åland
Haly A Ua testad B/--- Tänder Ua
Hilja B Ua MaxB/--- Tänder Ua
Hera --- Ua MaxB/--- Tänder Ua ---Export Norge
Heela A Ua MaxB/--- Tänder Ua ---Export Norge

 

 

U: Mallalasse´s Faija HD B Ögon Ua PRCD A 

E: Miikolan Ametisti HD A Ögon Ua "ppm iris/iris lindrig" PRCD Her A  A

Prel. Index HD 94 ED ---

Kull I (Faijas nr 2) födda 18 mars -10

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Igai B ÖP ej ärftlig Her A/--- Testiklar Ua/ tänder Ua ---Export Norge
Inca B Ua Her A/--- Tänder Ua
Ivana B Ua Her A/--- Tänder Ua
Indra B Ua Her A/--- Tänder Ua/ Epilepsi (behandlas m gott resultat)

 

 

U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD Her A Pompes A

E: Miikolan Ametisti HD A Ögon Ua "ppm iris/iris lindrig" PRCD Her A Pompes Ej testad

Prel. Index HD 95 ED ---

Kull J (Dubis nr 2) födda 28 nov -10

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Jorie B Ua Her A/MaxB Testiklar Ua Tänder Ua
Jema A Ua Her A/MaxB Tänder Ua ---Export Norge
Jia A Ua Her A/MaxB Tänder Ua ---Export Norge
Jenda B Ua Her A/MaxB Tänder Ua
Joy B,C Ua ppm iris/lindrig Her A/MaxB Tänder Ua

 

 

U: Mallalasse´s Faija HD B Ögon Ua PRCD A

E: Lapinlumon Lapinjoiku HD B Ögon Ua

Prel. Index HD 82 ED 101

Kull K (Faijas nr 3) födda 11 Maj -11

Namn HD/ED Ögon PRCD ÖVRIGT
Koff C,D/ Ua Ua MaxB Testiklar Ua  Tänder Ua
Kemi C Ua MaxB Testiklar Ua Tänder Ua
Karimo B,C Ua MaxB Testiklar Ua  Tänder Ua
Kaijala A Ua MaxB Tänder Ua
Kuni B,C Ua MaxB Tänder Ua

 

 

U: Plymspireas Haly HD A Ögon Ua PRCD B 

E: Fjällfarmens Sonny HD B Ögon Ua Pompes A 

**Prel. Index HD 110 ED ---

Kull L (Halys nr 1) födda 21 Aug -11

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Livo B Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua
Laiko Avliden Avliden Max B/Max B Testiklar Ua/ Tänder Ua Avliden Aug 2012 p g a operation ef att ha ätit olämpligt material så som grus mm.
Lisen A/ Ua Ua Max B/Max B Tänder Ua Export Danmark

 

 

U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD A "her" Pompes A  

E: Lapinlumon Lapinjoiku HD B Ögon Ua 

Prel. Index HD 83 ED ---

Kull M (Dubis nr 3) födda 11 Dec -11

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Mieto B1 Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua---Export Frankrike
Mauro A Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge, trång tårkanal ena ögat
Manda B/  ED 1 Ua Max B/Max B Tänder Ua
Misi C,B Ua Max B/Max B Tänder Ua

 

 

U: Plymspireas For True HD B Ögon Ua PRCD B Pompes A

E: Almlieds Daiki HD A Ögon Ua ppm iris/lindr.   Pompes Ej testad

**Prel. Index HD 105 ED 100

Kull N (For Trues nr 1) födda 26 Dec -11

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Naarjoki C Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua ---Export Norge
Nurmo A Ua "ppm Iris lindrig" Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua
Nalkki A Ua "ppm Iris indrig" Max B/Max B Testiklar Kryptokid Tänder Ua ---Export Norge
Niva B Ua Max B/Max B Tänder Ua
Niemi A ---- Max B/Max B Tänder Ua Export Norge

 

 

E: Dagsmerjans Bozz HD B Ögon a PRCD A "her" Pompes A

U: Plymspireas For True HD B Ögon Ua PRCD B Pompes A

Prel. Index HD 95 ED ---

Kull O (For Trues nr 2) födda 13/2-13

Namn HD/ED Ögon PRCD/Pompes ÖVRIGT
Oh Intohimo B,A/UA Ua Max B/ Her A Testiklar Ua Tänder Ua
Oh Rakas B,A/UA Ua Max B Her A Testiklar Ua Tänder Ua
Oh Kultamuru C/ UA Ua "ppm Iris lindrig MaxB/ Her A Testiklar Ua Tänder Ua
Oh Armas B/UA ------- MaxB/ Her A Testiklar Ua Tänder Ua Export Norge
Oh Nätti C /UA Ua MaxB/ Her A Tänder Ua
Oh Sydän A Ua MaxB/ Her A Tänder Ua
Oh Ihana A,B Ua MaxB/ Her A Tänder Ua

 

 

E: Almlieds Daiki HD A Ögon Ua ppm iris/lindr. PRCD A "her", (Epilepsi i samband med konstaterat Borelia)  Pompes ej testad

U: Plymspireas Kaijala HD A Ögon Ua 

**Prel. Index HD 102 ED ---

Kull P (Kaijalas nr 1) födda 8/4-13

Namn HD/ED Ögon PRCD ÖVRIGT
Pikku Piira A --- Max B Tänder Ua

 

 

 

HELHETSBILD HITTILLS GJORDA

HD 84 av 86 (2 st avlidna innan 1 års ålder ej medräknade) gjorda varav :

Kennelns status HD & Ögon t o m Kull P (18 Kullar på Kenneln) Ögon 4 ej gjorda

29A 24 B + 1B1 11 C + 2C1 3 D E Ögon 82 av 86 (2avlidna ej inräknade) gjorda varav 73 Ua + 7 Iris ppm lindrig + 1måttlig + 1ÖP
  3 B/A

1A/B

6 B/C + 2 A/C 1C/D 1D/E ED 7 av 86 st = 6UA 1 ED1
29A 29B 21C 4D 1E  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

E: Vallarjäntans Zlatan HD B/A Ögon Ua  PRCD A  Pompes A "her"

U: Plymspireas Haly HD A Ögon Ua PRCD B

**Prel. Index HD 106 ED ---

Kull Q (Halys nr2) födda 27/9-13

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Qrome A Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua Export Holland
Qim A/UA Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua
Qris A/UA Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua Kroksvans       Export Norge
Qasa A/UA Ua Max B/Max B Tänder Ua
Qara C,B/ UA Ua Max B/Max B Tänder Ua
Qrissi A/ UA Ua Max B/Max B Tänder Ua

 

 

E: Vallarjäntans Zlatan HD B/A Ögon Ua  PRCD A   Pompes A "her"

U: Plymspireas For True HD A Ögon Ua PRCD B Pompes A  

Prel. Index HD 97 ED 103

Kull R (For Trues nr3) födda 25/10-13

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Risti B/ UA Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua
Rengo C,B/ UA Ua Max B/Max B Testiklar Ua Tänder Ua
Ruskola B/ UA Ua Max B/Max B Tänder Ua
Ruona B/ UA RD/Näthinneveck Max B/Max B Tänder Ua Export Norge
Rayamäki B/ UA Ua Max B/Max B Tänder Ua Export Norge

 

 

E: Maijuntuvan Piiros HD A Ögon Ua  PRCD A Pompes A 

U: Sandlids Amber HD A Ögon Ua PRCD Her A Pompes A 

**Prel. Index HD 103 ED ---

Kull S (Ambers kull 1) födda 13 April 2014

Namn HD/ED Ögon PRCD/POMPES ÖVRIGT
Savero B/UA Ua Her A/ Her A Testiklar UA Tänder Ua
Simo C Ua Her A/ Her A Testiklar UA Tänder Ua
Salo C/UA Ua Her A/ Her A Testiklar UA Tänder Ua
Saija B/UA Ua Her A/ Her A Tänder Ua
Sirkka B/UA Ua Her A/ Her A Tänder Ua

 

 

E: Dagolas Årvo HD B Ögon Ua  PRCD A Pompes A "her" 

U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD Her A Pompes A 

Prel. Index HD 92 ED ---

Kull T (Dubis 4 kull) födda 16 Maj 2014

Namn HD/ED Ögon PRCD/ POMPES ÖVRIGT
Tapio B/UA Ua Her A/ Her A Testiklar UA  Tänder Ua
Tervo A/UA Ua Her A/ Her A Testiklar UA  Tänder Ua
Tolkis B/UA Ua Her A/ Her A Testiklar UA/ underbett
Tepsa B/UA Ua Her A/ Her A --litet underbett/permanenta tänder  / export norge
Toijala A/UA Ua Her A/ Her A Tänder Ua

 

 

E: SUCH Fjällfarmens Sonny HD B Ögon Ua  PRCD A Pompes A  

U: Ikijään Emalisydän HD A Ögon Ua PRCD Her A  Pompes max B (mor bärare)

**Prel. Index HD 103 ED ---

Kull U (Mallis 1 kull) födda 12 Juli 2014

Namn HD/ED Ögon PRCD/ POMPES ÖVRIGT
Usko D,B/ UA Ua Her A/ Ej testad Testiklar Ua Tänder Ua
Unica A/UA Ua Her A/ A Tänder Ua

 

 

E: Lappforsens Fudge HD A Ögon Ua  PRCD A Pompes A

U: Plymspireas For True HD A Ögon Ua PRCD Her A Pompes A 

**Prel. Index HD 106 ED ---

Kull V (Trues 4 kull) födda 28 oktober 2014

Namn HD/ED Ögon PRCD/ POMPES ÖVRIGT
Vassor -------- -------- Max B/Max B Testiklar Ua  Tänder Ua
Vihanti B/UA UA Max B/Max B Testiklar Ua  Tänder Ua
Viiala B/UA UA/ppm iris lindr Max B/Max B Tänder Ua
Vannila B/UA UA Max B/Max B Tänder Ua
Vanda C,B/UA UA Max B/Max B Tänder Ua  / export norge

 

 

E: Dagolas Årvo HD B Ögon Ua  PRCD A Pompes A "her" 

U: Sandlids Amber HD A Ögon Ua PRCD Her A Pompes A 

**Prel. Index HD 103 ED ---

Kull X (Ambers 2 kull) födda 8 November 2014

Namn HD/ED Ögon PRCD/ POMPES ÖVRIGT
Xor B Katarakt BPK ärftlig Her A/ Her A Testiklar  Tänder Ua
Xana C/UA ------ Her A/ Her A 3 P tänder saknas

 

Hittills 58 Hanar & 59 Tikar födda i Kenneln :)

 

E: Samejäntans Farro HD A Ögon Ua  

U: Plymspireas Dubi HD B Ögon Ua PRCD Her A Pompes A

Prel. Index HD 98 ED ---

Kull Y (Dubis 5 kull) födda 23 Maj 2015

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Yliolki B/UA UA Her A/ Her A Testiklar Ua/  Export Norge
Yötuuli Avliden -------- -------- Avliden p g a sjukdom innan 8v ålder
Yliniin Avliden -------- -------- Avliden p g a sjukdom innan 8v ålder
Ylinauti Avliden -------- -------- Avliden p g a sjukdom innan 8v ålder
Ylivoita Avliden -------- -------- Avliden p g a sjukdom innan 8v ålder
Ylivoima Avliden -------- -------- Avliden p g a sjukdom innan 8v ålder

 

 

E: Maijuntuvan Piiros HD A Ögon Ua  PRCD A Pompes A

U: Plymspireas For True HD A Ögon Ua PRCD B Pompes A 

**Prel. Index HD 100 ED ---

Kull Z (Trues 5 kull) födda 1 Juli 2015

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Zappa B/UA UA PRCD max B/ Pompes Her A Testiklar Ua
Zero B/UA UA PRCD max B/ Pompes Her A Testiklar Ua Kroksvans
Zenza B/UA Ua/ ppm iris lindrig PRCD max B/ Pompes Her A -----------------
Zenda C/UA UA PRCD max B/ Pompes Her A -----------------
Ziki B/UA UA PRCD max B/ Pompes Her A -----------------
Ziri B/UA Ua PRCD max B/ Pompes Her A -----------------
Zizi A/UA Ua PRCD max B/ Pompes Her A -----------------

 

 

HELHETSBILD HITTILLS GJORDA

HD 120 av 124 (7 st avlidna innan 1 års ålder ej medräknade "130 valpar") gjorda varav :

Kennelns status HD & Ögon t o m Kull Z (18 Kullar på Kenneln) 

38A 44 B + 1B1 15 C +     2 C1 3 D E Ögon 118 av 124  gjorda varav 105 Ua + 9 Iris ppm lindrig + 1måttlig + 1ÖP + 1RD/Näthinneveck + 1 BPK
  3 B/A

1A/B

6 B/C + 2 A/C+3C/B 1C/D+1D/B 1D/E ED 41/124  40st UA   1st ED1

Kull K- Z  40 gjorda av 63   39 UA 1st ED1

38A 49B 28C 5D 1E  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

E: Shacal Jäärä-Julle HD A Ögon Ua  PRCD A "her" Pompes A "her" 

U: Ikijään Emalisydän HD A Ögon Ua PRCD A "her" Pompes Max B (mor B) 

**Prel. Index HD 104 ED ---

Kull A2 (Mallis 2 kull) födda 22 0ktober 2015

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Arrat

B/C/UA

UA Her A/ Max B

Testiklar (1testikel)

Avvu

A/ ED1/0

UA Her A/ Max B

Testiklar UA

Aili  B/UA UA Her A/ Max B

Testiklar UA

Arvas C/B/ UA UA Her A/ Max B

Testiklar UA  /export norge

Assa A/UA UA Her A/ Max B

Testiklar (1 testikel)

Aigi B/UA UA Her A/ Tested A

----

 

 

 

E: Dagsmejans Deer Hunter  HD A Ögon Ua  PRCD A  Pompes A   HD/ED Index 114/97 (med.fel 11/14)

U: Plymspireas Qara HD B/C Ögon Ua  PRCD Ej testad max B Pompes A "her"  HD/ED Index 99/104  (med.fel 10/14 )

**Prel. Index HD 106 ED 100

Kull B2 födda 13 Januari 2016

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Biellu --------- ---------- PRCD max B/ Pompes Her A

Testiklar UA, Allergi mot kvalster/pollen

Bonta B/UA UA PRCD max B/ Pompes Her A

Testiklar (1 testikel)

Bahkas B/UA --------- PRCD max B/ Pompes Her A

Testiklar (1 testikel)

Beaivi C/B/ UA UA PRCD max B/ Pompes Her A

----

Buoitha A/UA UA PRCD max B/ Pompes Her A

----

 

 

 

E: Dagolas Årvo HD B Ögon Ua  PRCD A Pompes A "her" 

U: Plymspireas Unica HD A ED Ua Ögon Ua  PRCD A "her" Pompes A

**Prel. Index HD 107 ED ---

Kull C2 födda 27 September 2016

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Chappe

A/UA

UA

PRCD A her/ Pompes max B

Testiklaar UA

Chalmo B/UA UA

PRCD A her/ Pompes max B

Testiklaar UA

Chego A/UA UA

PRCD A her/ Pompes max B

Testiklaar UA

Cacha A/UA UA

PRCD A her/ Pompes max B

Saknad av P tänder 4st

Chiella B/UA UA (Distichiasis)

PRCD A her/ Pompes max B

----

 

 

 

 

HELHETSBILD HITTILLS GJORDA

HD 135 av 140 (7 st avlidna innan 1 års ålder ej medräknade "147 valpar") gjorda varav :

Kennelns status HD & Ögon t o m Kull C2 (21 Kullar på Kenneln) 

44A 50 B + 1B1 15 C +     2 C1 3 D E Ögon 132 av 140  gjorda varav 119 Ua + 9 Iris ppm lindrig + 1måttlig + 1ÖP + 1RD/Näthinneveck + 1 BPK + 1 Distichiasis
  3 B/A

1A/B

7 B/C + 2 A/C+5C/B 1C/D+1D/B 1D/E ED 57/140  55st UA   2st ED1

Kull K- C2  57 gjorda av 78   55 UA 2st ED1

44A 55B 31C 5D 1E  

 

 

 

 

E: Maijuntuvan Piiros HD B Ögon Ua  PRCD A Pompes A

U: Plymspireas Aigi HD A ED Ua Ögon Ua  PRCD A Pompes A

**Prel. Index HD 101 ED ---

** Index efter kullen gjord HD 103  ED 100

Kull D2 födda 23/6 2017

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Doffa

B/UA

UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Defa B/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA  / export norge

Davas A/B/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Dalvo B/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

 

 

 

E: Vallarjäntans Zlatan HD B Ögon Ua  PRCD A Pompes A "her" 

U: Plymspireas Toijala HD A ED Ua Ögon Ua  PRCD A "her" Pompes A "her"

**Prel. Index HD 102 ED 103

** Index efter kullen gjord  HD 104  ED 106

Kull E2 födda 7/7 2017

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Eiven

B/UA

UA (Distichiasis)

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Egel A/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testikel UA

Eret B/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Erke                         B/UA                          UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA/ Patella lux 1 knä konstaterat vid dryga 1år efter hälta

Eija A/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

----

Erva A/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

----

 

 

 

E: Maujuntuvan Piiros HD A Ögon Ua  PRCD A Pompes A

U: Plymspireas Unica HD A ED Ua Ögon Ua  PRCD A  Pompes A

**Prel. Index HD 107 ED ---

**Index efter kullen gjord HD 104 ED 103

Kull F2 födda 16/1 2018

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Froyd

A/UA

UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar (1 testikel)

Frick B/A UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar Ua / Saknas 2 tänder p4

Fazo Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar Ua/ Allergi mot Kyckling/svin

Fix B/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar  Ua

Floora A/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

----

 

 

 

E: Peppiinan Huurre HD B Ögon Ua  PRCD A Pompes A

U: Plymspireas Toijala HD A ED Ua Ögon Ua  PRCD A "her"  Pompes A "her"

**Prel. Index HD 98 ED 101

**Index efter kullen gjord HD 96 ED 103

Kull G2 födda 14/3 2018

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Gealbu

C/UA

UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Gides B/UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Golla B,C/UA UA/ppm lindrig

PRCD A her/ Pompes A her

--- Tänder UA

 

 

E: Plymspireas Rengo HD C/B Ögon Ua  PRCD max B ej testad  Pompes A"her"

U: Plymspireas Aigi HD B ED Ua Ögon Ua  PRCD A  Pompes A

**Prel. Index HD 97 ED 101

** Index efter kullen gjord HD 105  ED 100

Kull H2 födda 1/8 2018

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Heikka

A/UA

UA

PRCD Max B/ Pompes A her

Testiklar UA

Haskka A/UA UA

PRCD Max B/ Pompes A her

---

Hearva B/UA UA

PRCD Max B/ Pompes A her

---

Hilla A/UA UA

PRCD Max B/ Pompes A her

---

 

 

E: Plymspireas Rengo HD C/B Ögon Ua  PRCD max B ej testad  Pompes A"her"

U: Plymspireas Aigi HD B ED Ua Ögon Ua  PRCD A  Pompes A

**Prel. Index HD 97 ED 101

Kull I2 födda 4/5 2019

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Cooroy

B/UA

UA

PRCD Max B/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Bruce B/UA UA

PRCD Max B/ Pompes A her

Testiklar  UA Tänder UA

Bli Bli A/UA UA

PRCD Max B/ Pompes A her

--- Tänder UA

Kin Kin Ska Göras Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

---

 

HELHETSBILD HITTILLS GJORDA

HD  159 av 166  (7 st avlidna innan 1 års ålder ej medräknade) gjorda varav :

Kennelns status HD & Ögon t o m Kull I2 (27 Kullar på Kenneln) 

52A 60 B + 1B1 16 C +     2 C1 3 D E Ögon 156 av 166  gjorda varav 140 Ua + 10 Iris ppm lindrig + 1måttlig + 1ÖP + 1RD/Näthinneveck + 1 BPK + 2 Distichiasis
  3 B/A

2A/B

8 B/C + 2 A/C+5C/B 1C/D+1D/B 1D/E ED 102/166 valpar  100st UA   2st ED1

Kull K- I2  101 gjorda av 105st valpar   99 UA 2st ED1

52A 66B 33C 5D 1E  

 

 

E: Daloms Tenderly Vielle HD A Ögon Ua  PRCD "her"  Pompes A"her"

U: Plymspireas Toijala HD A ED Ua Ögon Ua  PRCD "her"  Pompes "her"

**Prel. Index HD 104 ED 104

Kull J2 födda 28/10 2019

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Buderim

C/C UA

Näthinneveck

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Gympie A/A UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Alex Dixon C/C UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Maleny B/B UA UA PRCD A her/ Pompes A her

---

Cooloola A/A UA UA PRCD A her/ Pompes A her

--- Tänder UA

Yandina B/C UA ---------

PRCD Aher/ Pompes A her

---

 

 

E: Plymspireas Doffa HD B ED Ua Ögon Ua PRCD A "her" Pompes A "her"

U: Plymspireas Hilla HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A Pompes A "her"

** Prel. Index HD 106  ED 102 (12,5% inavel tjuvparning/halvsyskon)

Kull K2 födda 9/2-20

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Kaavi

C/C UA

UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar  UA Tänder UA

Kannus B/A UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Kuhmo B/B UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar 1 testikel  Saknad av några P tänder

Kuru A/B UA UA PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Kalajoki B --- UA PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Ciara A UA UA

PRCD Aher/ Pompes A her

 --- Saknad några P tänder

 

 

E: Dagsmejans Ironman "Torro"  HD B ED Ua Ögon Ua PRCD A  Pompes A "her"

U: Dagsmejans Otti "Kiira" HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A "her" Pompes A "her"

** Prel. Index HD 108 ED 101

Kull L2 födda 11/3-20

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Lakisto

B/B UA

UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Lieto Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Loppi B/B UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Loimma B/C UA UA PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Lapinsalo B/B UA Ska Göras PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Lohja B/B UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

---

 

 

E: Dagsmejans Deer Hunter  HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A  Pompes A

U: Plymspireas Aigi  HD B ED Ua Ögon Ua PRCD A  Pompes A

** Prel. Index HD 113  ED 95

Kull M2 födda 13/5 -20

 

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Maso

A/A UA

UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar (1 testikel) Tänder UA

Murto A/A UA Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Maaninka A/A UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

---

Multia A/A UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

--- Tänder UA

Mustikka Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

---

 

 

E: Plymspireas Doffa HD B ED Ua Ögon Ua PRCD A "her"  Pompes A "her"

U: Plymspireas Toijala HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A "her"  Pompes A "her"

** Prel. Index HD  101 ED 103

Kull N2 födda 16/5  -20

 

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Niinijokki

C/C UA

UA/ Distichiasis (1 hårstrå)

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Noppo C/C  UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Nokia Ska Göras UA

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA Tänder UA

Nerkoo C/B UA UA PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar (1 testikel) Tänder UA

Nurmisto C/C  UA UA PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Narva B/B UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

---

Nivala D/C  UA UA

PRCD A her/ Pompes A her

---

 

 

HELHETSBILD HITTILLS GJORDA

HD  183 av 196 (7 st avlidna innan 1 års ålder ej medräknade) gjorda varav :

Kennelns status HD & Ögon t o m Kull N2 (32 Kullar på Kenneln) 

59A 58 B + 1B1 21 C +     2 C1 3 D E Ögon 181 av 196  gjorda varav 163 Ua + 10 Iris ppm lindrig + 1måttlig + 1ÖP + 1RD/Näthinneveck + 1 Näthinneveck + 1 BPK + 3 Distichiasis
  4 B/A

2A/B

9 B/C + 2 A/C+6C/B 1C/D+1D/B

+1D/C

1D/E ED 125/196  123st UA   2st ED1

Kull K- N2  124 gjorda av 135st   122 UA 2st ED1

59A 65B 38C 6D 1E  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

E: Dagsmejans Deer Hunter "Rocky"  HD B ED Ua Ögon Ua PRCD A "her"  Pompes A

U:  Samic Lahja Mani Ruska HD B ED Ua Ögon Ua PRCD B "testad"  Pompes A "her"

Kull O2 födda 18/8 -20

 

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Oikari

Ska Göras

Ska Göras

PRCD max B/ Pompes A her

Testiklar UA

Orivesi Ska Göras Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

Testiklar  (1 testikel)

Oksava Ska Göras Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

Testiklar UA

Oinila Ska Göras Ska Göras PRCD Max B/ Pompes A her

---

Oittaa Ska Göras Ska Göras PRCD Max B/ Pompes A her

---

 

 

E: Dagsmejans Mio Min Mio HD B ED Ua Ögon Ua PRCD B  Pompes A "her"

U:  Plymspireas Hilla HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A  Pompes A "her"

Kull P2 födda 19/9 -20

 

Caspar

Ska Göras

Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

Testiklar UA

Maya Ska Göras Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

---

Tara Ska Göras Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

---

Indra Ska Göras Ska Göras PRCD Max B Pompes A her

---

Ella Ska Göras Ska Göras PRCD Max B/ Pompes A her

---

Nova Ska Göras Ska Göras PRCD Max B/ Pompes A her

---

 

 

E: Samegulds Jubilee Frodo HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A "her"  Pompes A "her"

U:  Plymspireas Aigi HD B ED Ua Ögon Ua PRCD A  Pompes A

Kull Q2 födda 19/1-21

 

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Qoski

Ska Göras

Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar UA

Qimo Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar ?

Qarjaa Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

---

Qoria Ska Göras Ska Göras PRCD A her/ Pompes A her

---

Qivimaa Ska Göras Ska Göras PRCD A her/ Pompes A her

---

 

 

E: Zappa HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A  Pompes A  DM A

U: Dagsmejans Otti "Kiira" HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A "her" Pompes A "her"

Kull R2 födda 16/6-21

 

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Rasi

Ska Göras

Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar

Rastos Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar

Rikkar Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar

Riigu Ska Göras Ska Göras PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar

Ranko Ska Göras Ska Göras PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar

 

 

E: Plymspireas Doffa HD B ED Ua Ögon Ua PRCD A "her"  Pompes A "her"

U: Plymspireas Cooloola "Coola" HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A "her" Pompes A "her"

Kull S2/2 födda 1/7-21

 

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

Salmmo

Ska Göras

Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar

Simmon Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

Testiklar

Sikka Ska Göras Ska Göras

PRCD A her/ Pompes A her

----

Silva Ska Göras Ska Göras PRCD A her/ Pompes A her

----

Solla Ska Göras Ska Göras PRCD A her/ Pompes A her

----


 

E: Dynamic Angels Cash Out HD B ED Ua Ögon Ua PRCD max B ej testad  Pompes A "her"

U: Plymspireas Toijala "Toija" HD A ED Ua Ögon Ua PRCD A "her" Pompes A "her"

Kull T2 födda ??-21

 

Namn

HD/ED

Ögon

PRCD/ POMPES

ÖVRIGT

---------

Ska Göras

Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

----

--------- Ska Göras Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

----

--------- Ska Göras Ska Göras

PRCD Max B/ Pompes A her

----

--------- Ska Göras Ska Göras PRCD Max B/ Pompes A her

----

--------- Ska Göras Ska Göras PRCD Max B/ Pompes A her

----